Рус
En

Executive Committee address: 8 Olshevskogo Street, Minsk, 220073

Phone: 8-17-204-40-24

Fax: 8-17-204-40-19

Hotline: 8-017-204-70-35

Government Representatives of the region in the National Assembly of the Republic of Belarus

Representatives of the region in the National Assembly of the Republic of Belarus

Ulakhovich Nikolay Dmitrievich - deputy of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus of the sixth convocation in Senitsky electoral district No. 76.

The borders of Senitsa constituency No. 76:

Zhdanovichsky, Krupitsky, Lugovslobodskaya, Mikhanovichsky, Novodvorskiy, Samokhvalovichsky, Senitsky, Khatezhinsky, Shomyslitsky village councils, g.p. Machulische;

part of the Goran village council, including settlements: agro-town Chachkovo, villages Selishche, Dulichi, Lisovshchina, Dubrova, Mikulino.


Kursevich Valentina Vaclavovna - deputy of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus of the sixth convocation in Zaslavsky constituency No. 77

The borders of Zaslavsky constituency №77:

the city of Zaslavl;

Borovlyansky, Loshansky, Ostroshitsko-Gorodoksky, Papernyansky, Petrishkovsky, Shershunsky, Yuzufovsky village councils;

part of the Goran village council, including settlements: the agro-towns of Novoselje, the villages of Karasevschina, Gorani, Barsuki, Baidaki, Podsady, Krasnoye, Vishnevka, Krylovo, Volovshchina, Kaplici, Zakabluki, Novoe pole, Novodvorskina, Lihachi, Kazelshchyna, Zhuky, Kazaki, Malaya Borzdin, Great Borzdin, Teiki, Bird cherry, Aksakovshchina, Treskovshchina, Zvenyachi, Rudaki, Malyavka, Lukashi, Velikoye Selo, Lyakhi, Isloch, villages of Treskovshchina, Zvenyachi.

Internet Resources